Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Seosem escriba una noticia?

L'Albufera, i els seus ports

16/07/2018 13:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

imageA l'Albufera, i als seus ports, la vida no s'entén sense els usos de les barques -bé amb perxa o corda- per a la pesca, la caça, el transport, l'agricultura, etc. Segons els usos d'aquestes embarcacions es construïen diferents tipus de barques, com la barca, el barquet, el barquetot, el marimatxo o el ravatxol. Al voltant de la construcció de les barques existeixen diversos oficis, com el fuster de ribera o mestre d'aixa, el calafat, el veler i el cordeller. En aquesta tasca s'utilitzen diferents eines com les garlopes, l'aixa, les barrenes, els gats, el rosset, les serres, les esquadres, el punta corrent, les paletes i el martell de calafat. L'abandó progressiu d'aquest mitjà de transport, fruit de l'aparició dels mitjans de comunicació terrestre i el progressiu deteriorament del mitjà natural en el qual es desenvolupava la barca com a mitjà de transport, ha ajudat al fet que, tant la professió de calafat, com els usos de la barca siguen quasi exclusius d'uns pocs, que per herència o per un interès particular han conservat aquest mitjà de transport i de vida. L'embarcació més emblemàtica de la zona era la "Vela Llatina" que s'utilitza en la zona des des del s. II a. de C. Esta embarcació de vela triangular aprofitava les característiques del llac amb els corrents de vents que el caracteritzen . Hui aquest element s'intenta recuperar, i es busca la seua conservació per a mantindré la tradició i amb finalitat recreativa. A Catarroja, quan arriba setembre, es produeix una cita ineludible en el calendari que centra les mirades en el Port de Catarroja. Diverses embarcacions arribades des de Silla, El Palmar i la pròpia Vila de Catarroja, es remunten als antics sistemes de pesca i navegació per competir amb habilitat i domini del vent en l'exhibició de Vela Llatina Si deseas que pruebe alguno de tus productos y hable de él no dudes en ponerte en contacto conmigo y te mandaré dirección y teléfono


Sobre esta noticia

Autor:
Seosem (2168 noticias)
Visitas:
650
Licencia:
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.